Wednesday, October 19, 2011

Pengenalan Unit Bimbingan Dan Kaunseling


Cogankata Unit Perkhidmatan Bimbingan&Kaunseling :

  • 'Sahsiah terpuji Insan Bestari'
  • Cogankata ini melahirkan suatu kelainan yang membanggakan dan dalam pada masa yang sama dapat dimanfaatkanoleh pelajar sekolah .
  • Cogankata ini menggantikan cogankata yang lama iaitu kasih, mesra dan ceria
  • Bilik Kaunseling Ini sedikit demi sedikit berubah wajah sejak tahun 2000 hinggalah sekarang untuk tujuan penambahbaikan dan keselesaan pelajar.

No comments:

Post a Comment